X
تبلیغات
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آمل

اطلاعیه مشترک شماره ۵ کمیته اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای نظام مهندسی کشاورزی استان ها

با عنایت به اینکه بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات شوراهای نظام مهندسی کشاورزی نوبت اول مجمع عمومی چهارمین انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی استانها در تاریخ جمعه پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۳ برگزار میگردد. لازم است اعضای محترم کمیته های اجرایی و هیات های نظارت نسبت به رعایت نکات زیر هماهنگی و اقدامات لازم را بعمل آورند.

۱- اعضای سازمان می توانند با داشتن کارت معتبر در انتخابات شرکت نمایند: کسانی دارای کارت معتبر میباشند که یا دارای کارت جدید صادره ازطریق سامانه الکترونیکی ثبت نام اعضاء بوده و یا کارت قدیمی آنها با پرداخت حق عضویت سالانه تا پایان سال ۹۲ تمدید شده باشد. ضمنا بر اساس مصوبه مورخه ۲۵/۱/۹۳ شورای مرکزی بدلیل ترافیک سامانه ثبت نام، موافقت نمود اعضایی که تا کنون موفق به تمدید کارت عضویت خود نشده اند می توانند تا پایان وقت اداری روزشنبه ۳۰/۱/۹۳ با مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان خود و با پرداخت (بدون تخفیف) حق عضویت نسبت به تمدید کارت عضویت خود تا پایان سال ۹۲ خارج از سامانه الکترونیکی اقدام نمایند و از اول اردیبهشت ماه ۹۳ هرگونه صدور و تمدید کارت تا پایان شمارش آرای انتخابات ممنوع می باشد.
۲- زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبین با رعایت ضوابط و دستورالعمل های انتخاباتی از اول بامداد روز پنج شنبه ۲۸/۱/۹۳ لغایت ساعت ۲۴ روز چهاشنبه مورخه ۳/۲/۹۳ خواهد بود و هرگونه تبلیغات قبل و بعد از این زمان ممنوع میباشد و تخلف محسوب می گردد.
۳- هر عضو موظف است در ابتدا نام خود را در لیست حضور و غیاب (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره نظام مهندسی، شماره تلفن همراه و محل امضاء) بنویسد وآن را امضا نماید .کارگزاران حوزه اخذ رای موظف اند کارت قدیمی اعضا را اخذ و بالای قسمت حاشیه بیرونی عکس روی کارت فرد را پانچ (سوراخ) نمایند و پس از اطمینان از هویت فرد رای دهنده و اعتبار کارت، تحویل صاحب کارت شود (توضیح : برای اطلاع از اعتبار کارت به فایل Excel اسامی اعضاء مراجعه شود وکلید F + Ctrl را وارد نموده و در قسمت find شماره نظام مهندسی فرد را وارد و کلید جستجو را بزنید و در صورت وجود نام فرد در فایل Excel ارسالی از سازمان مرکزی، شماره نظام مهندسی ایشان رنگی شده و Save گردد) و سپس به قسمت میز صدور تعرفه برگ رای راهنمایی شده و پس از درج نام و نام خانوادگی و شماره نظام مهندسی در ته سوش تعرفه انتخابات و اثر انگشت عضو بر روی ته سوش، برگ رای به ایشان تحویل شود. ضمنا جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت، لازم است به ازای هر ۳۰۰ نفر مراجعه کننده یک نفر کاربر همراه با یک دستگاه کامپیوتر پیش بینی شود.
۴- زمان قانونی رای گیری در انتخابات از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ میباشد که لازم است به کلیه اعضا اطلاع رسانی شود.
۵- در محل حوزه رای گیری تنها اعضای هیات نظارت و کمیته اجرایی انتخابات استان و بازرس اعزامی از سازمان مرکزی مجاز به حضور درمحل میباشند که لازم است کارت شناسایی خود را بر سینه خود نصب نمایند.
۶- به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت ترتیبی اتخاذ گردد تا در اولین ساعت قانونی انتخابات تمهیدات لازم برای رای گیری از اعضاء صورت گرفته باشد و تا ساعت ۱۱ صبح رای گیری ادامه یافته و در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد اعضاء شرکت کننده، مجمع عمومی تشکیل و ادامه رای گیری تا ساعت ۱۶ ادامه می یابد و در صورتی که تعداد اعضاء به حد نصاب لازم نرسد، رای گیری متوقف و صندوق اخذ رای بدون بازشدن و شمارش آن لاک و مهر شده و تحویل رییس سازمان استان و تحت نظارت هیات نظارت استان قرار داده شده و آن صندوق تا پایان انتخابات مجمع عمومی دوم (۲۶/۲/۹۳) در جای مناسب نگهداری گردد. ضروری است برای اطلاع اعضا از این شیوه کار به شرکت کنندگان اطلاع رسانی شود.
۷- کلیه کارت های قدیمی اخذ شده از اعضا که در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان می باشد، قبل از روز انتخابات طی صورتجلسه ای بسته بندی شده و تا پایان انتخابات نوبت اول و دوم نزد هیات نظارت استان نگهداری شود.
۸- حد نصاب مجمع عمومی استانها، نصف بعلاوه یک مجموع اعضایی که دارای کارت معتبر قدیم و جدید هستند تعیین می گردد.
۹- لیست اسامی داوطلبین تایید شرایط شده باید در محل حوزه رای گیری طبق ضوابط و بر حسب حروف الفبا و در جای مناسب نصب گردد.
۱۰- تعدادی از اعضای جدید که در سامانه الکترونیک ثبت نام آنها قطعی شده، لکن کارت آنها ارسال نشده است لیست اسامی انان با امضا و مهر سازمان مرکزی در اختیار هیات نظارت و کمیته اجرایی استان قرار میگیرد تا پس از شناسایی از طریق کارت ملی و اخذ امضا نسبت به دریافت تعرفه انتخابات اقدام نمایند این امر ازطریق پیامک از طرف سازمان مرکزی به آنان اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره: کارت های صادره جدیدی که در اختیار سازمان استان بوده و هنوز تحویل صاحب آن نشده ترتیبی اتخاذ گردد تا در محل برگزاری انتخابات در صورت مراجعه صاحب آن، ضمن اخذ کارت قدیمی، تحویل گردد.
۱۱- پس از پایان رای گیری بلافاصله صندوق رای با حضور هیات رئیسه مجمع عمومی، هیات نظارت استان، کمیته اجرایی، و ناظر سازمان مرکزی باز شده و نسبت به شمارش آرای داوطلبین اقدام شود و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی تنظیم و به امضای کلیه صاحبان امضا رسانده شود.
۱۲- صورتجلسه مجمع عمومی بر اساس فرم پیوست در ۴ نسخه تنظیم میگردد، یک نسخه در داخل صندوق و یک نسخه در اختیار سازمان استان و یک نسخه برای کمیته اجرایی مرکزی و یک نسخه هم جهت هیات نظارت سازمان مرکزی ارسال میگردد. این صورتجلسه ها باید به تایید کلیه اعضای هیات رئیسه مجمع، هیات نظارت و کمیته اجرایی انتخابات و ناظر (بازرس) سازمان مرکزی برسد و سپس صندوق رای با حضور اعضای فوق الذکر لاک و مهر شده و در اختیار هیات نظارت استان قرار گرفته و تا تایید انتخابات در جای امن و مناسب حفاظت و نگهداری گردد.
۱۳- داوطلبین عضویت در شورا و یا نماینده آنها در هنگام باز شدن صندوق و شمارش آراء می توانند بدون دخالت در محل حضور داشته باشند.
۱۴- هرگونه شکایت و اعتراض به نتیجه انتخابات و یا تبلیغات انتخاباتی هریک از داوطلبین باید ظرف مدت ۲ روز به هیات نظارت استان همراه با مستندات و دلایل ارائه گردد و هیات نظارت استان هم ظرف مدت ۵ روز به شکایات رسیدگی و نتیجه را به سازمان مرکزی و داوطلبین اعلام می نماید.
۱۵- دعوت نامه مجمع عمومی شامل دستور جلسه مکان و زمان جلسه و دیگر توضیحات ضروری بر روی سایت سازمان استان قرار گرفته و از طریق سامانه sms سازمان به کلیه اعضا برای حضور در مجمع و انتخابات اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
۱۶- به منظور وحدت رویه و عدم تداخل موضوع انتخاب بازرس با انتخابات سازمان برای سال ۹۳ لازم است راسا در داخل مجمع عمومی افراد واجد شرایط کاندید شده و نسبت به انتخاب بازرس توسط مجمع اقدام شود.
۱۷- هیات نظارت مرکزی و کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در روزهای پنجشنبه و جمعه چهارم و پنجم اردیبهشت ماه در محل سازمان مرکزی مستقر می باشد و پاسخگوی سؤالات کلیه عزیزان می باشد. امید است با همکاری همه عزیزان شاهد برگزاری موفق وسالم و پر شور انتخابات و مجامع استانی باشیم.

نوشته شده توسط  در ساعت 7:52 | لینک  | 

دعوت نامه مجمع عمومی سال ۹۲ و انتخابات شورای استانی و ثبت نام بازرسی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

استان مازندران

با سلام

احتراماً، باستحضار میرساند با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده مجمع عمومی عادی سال ۹۲و چهارمین دوره انتخابات  شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران از ساعت ۸ الی ۱۱ روز جمعه مورخ ۵ اردیبهشت سال جاری در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران واقع در ساری – بلوار آزادی – جنب پارک آفتاب برگزار میگردد. لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد که در این مراسم حضور بهم رسانید .

دستور کار جلسه :

۱        -انجام انتخاباتی چهارمین دوره شورای استان

۲         ارائه گزارش عملکرد اداری و مالی سال ۹۲سازمان استان و تصمیم گیری در مورد آن

۳        ارائه گزارش حسابرس رسمی سال ۹۲ توسط حسابرس رسمی سازمان استان و تصمیم گیری در مورد آن

۴        انتخاب بازرس

۵         اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون و آئین نامه های سازمان نظام مهندسی کشور در صلاحیت

الف- اعضایی مجاز به شرکت در مجمع عمومی میباشند که حق عضویت سازمان را تا پایان سال ۹۲ پرداخت نموده باشند .

ب- به همراه داشتن کارت عضویت برای کلیه اعضا الزامی میباشد .

ج- کلیه کارشناسان عضو که حداقل ۳ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد در صورت علاقمندی می توانند به منظور اعلام آمادگی و تکمیل فرم ویژه و ثبت نام در انتخابات بازرسی سازمان حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱/۹۳ به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران مراجعه فرمایند .

در صورت به رسمیت رسیدن جلسه مجمع عمومی در مرحله اول در تاریخ ۵/۲/۹۳ انجام انتخابات تا ساعت ۱۶ ادامه می یابد. پس از اتمام زمان انتخابات همزمان با شمارش آرا در صورت امکان ادامه مجمع عمومی دستورات بعدی مجمع عمومی اجرایی می گردد

در صورت عدم رسمیت مجمع عمومی در مرحله اول ۵/۲/۹۳ مجمع عمومی مرحله دوم در تاریخ ۲۶/۲/۹۳ برگزار میگردد.

اعضایی امکان حضور در انتخابات و مجمع عمومی و کلیه امورات فوق را دارند که نسبت به ثبت نام اینترنتی در سایت www.iaeo.ir اقدام نموده باشند.

لازم به ذکر است اسامی داوطلبان شورای استانی از تاریخ ۲۸/۱/۹۳ بر روی سایت قرار خواهد گرفت

نوشته شده توسط  در ساعت 7:50 | لینک  | 

بهارتغییرعاشقانه زیستن است

 و نوروز بهانه است برای تبریک دوباره زیستن،

 بهارعمرتان جاوید ونوروزتان پیروز

نوشته شده توسط  در ساعت 23:22 | لینک  | 

لزوم ثبت نام الکترونیکی اعضا جهت شرکت در انتخابات

بر اساس نامه شماره  ۹۲/۶۰۴۶/س/ن مورخ ۲۵/۱۲/۹۲  سازمان مرکزی باستحضار اعضای محترم سازمان میرساند :

شورای مرکزی در خصوص لزوم ثبت نام اعضای سازمان در سامانه الکترونیک ثبت نام تاکید و کارت عضویت صادره توسط سامانه ثبت نام را بعنوان کارت معتبر و ملاک عمل برای شرکت در انتخابات قرارداده است .

نوشته شده توسط  در ساعت 23:21 | لینک  | 

تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت حق عضویت معوقه

شورای مرکزی در چهل و چهارمین جلسه خود تصویب کرد :

اعضایی که تا ۲۰ فروردین سال ۹۳ نسبت به ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی و تمدید عضویت اقدام نمایند از ۵۰درصد تخفیف حق عضویت معوقه برخوردار می گردند .

نوشته شده توسط  در ساعت 11:29 | لینک  | 

بعد از عظمت هستی و زیبایی های خالق آنچه ساخته دست بشر است و نظرها را به خود جلب می نماید حاصل اندیشه و فکر مهندس است

 

شکوه هر سرزمین مدیون دست توانای اوست....

مهندس

فکرت پایدار، اندیشه ات توانا...

فرا رسیدن پنجم اسفند "روز مهندس " گرامی باد.

نوشته شده توسط  در ساعت 7:0 | لینک  | 

درگذشت همکار ارجمندمان آقای مهندس محمد معلم معاونت سازمان نظام مهندسی مازندران را به جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی تسلیت عرض مینماییم.

نظام مهندسی آمل

نوشته شده توسط  در ساعت 20:57 | لینک  | 

مدارک وشرایط مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شورای استانی

۲٫      فتوکپی تمام صفحات شناسنامه

۳٫    فتوکپی پشت و رو کارت ملی

۴٫    فتو کپی  آخرین مدرک تحصیلی

۵٫     فتو کپی  کارت عضویت دارای اعتبار (پشت و رو)مبالغ تمدید (شماره حساب سازمان ۶۵۴۹۳۴۰۹۴بانک کشاورزی)

۶٫     فتو کپی  کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومیبرای آقایان

۷٫    ۴ قطعه عکس ۴*۳

۸٫ پوشه آبی

شرایط داوطلبان عضویت در شوراهای استان:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

۳- نداشتن سوءشهرت اجتماعی و شغلی

۴- متخصصان کشاورزی صاحب نظر باید دارای یکی از مدارک دکترا ،کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب ۳، ۷ و ۱۰سال پس از اخذ مدرک باشند

تاریخ ثبت نام از ۶بهمن لغایت ۱۱ بهمن در محل سازمان نظام مهندسی استان

کمیته اجرائی چهارمین دوره انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

 

نوشته شده توسط  در ساعت 23:35 | لینک  | 

لزوم ثبت نام الکترونیکی کلیه اعضا

از آنجائیکه سامانه خدمات الکترونیک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی راه اندازی شد اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می بایست اطلاعات خود را در این سامانه جدید وارد کرده و کد شناسائی دریافت کنند .

اعضا از طریق آدرس www.iaeo.ir  می توانند اقدام به ثبت نام نمایند

نوشته شده توسط  در ساعت 21:29 | لینک  | 

اطلاعیه ویژه فارغ التحصیلان رشته دامپروری

به اطلاع اعضای محترم سازمان فارغ التحصیل در رشته علوم دامی میرساند ،سازمان نظام مهندسی در نظر دارد تعداد ۳۰نفر نیروی انسانی بعنوان “مشاورین تهیه و ترسیم نقشه جایگاه پرورش دام و طیور در شهرستانهای استان(غیر از شهرستان بهشهر) دعوت به همکاری نماید .علاقمندان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۹۲ به این سازمان مراجعه نمایند .

شرایط :

  • حداقل ۲ سال سابقه فعالیت در واحدهای پرورش دام و طیور
  • عضو سازمان نظام مهندسی و کارت دارای اعتبار سال ۹۲
  • کارکنان دولت ،بازنشستگان ،کارکنان دفاتر صدور پروانه ، ناظرین ساخت واحدهای دام و طیور و تمامی کسانی که شغل دائمی داشته و بیمه می باشند نمی توانند در این طرح شرکت نمایند .

مدارک :

تصویر کارت عضویت

تصویر مدارک سابقه کار

پوشه

تصویر رتبه

تصویر پروانه اشتغال

مدارک آموزشی شامل :

ü آموزشهای کامپیوتر ICDL ۱-ICDL2 – اتوکدو …

ü آموزشهای زبان انگلیسی

ü آموزشهای تخصصی دام و طیور

اصل فیش واریزی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سازمان ۶۵۴۹۳۴۰۹۴ بانک کشاورزی

کارت پایان خدمت برای آقایان

تصویر کارت ملی

نکته مهم :

پس از اینکه انجام مصاحبه و بررسی سوابق و مدارک، افراد برتر و واجد شرایط جهت شرکت در دوره آموزشی پیش بینی شده شرکت نموده و سپس مطابق سهمیه در نظر گرفته شده شهرستانی برای انجام کار معرفی می گردند.

نوشته شده توسط  در ساعت 22:54 | لینک  |